Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb Agreement) nói cách khác là động từ phải phụ thuộc vào chủ ngữ là một chủ đề ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Anh. Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây duongmonkyhiep.vn sẽ cung cấp kiến thức về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Bạn đang xem: Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ

 Bên cạnh lý thuyết cơ bản thì bài viết hôm nay sẽ có bài tập ứng dụng có đáp án ở cuối bài để các bạn luyện tập tốt hơn.


1. Thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ?

Trong tiếng Anh, việc chia động từ chính xác hay không phụ thuộc hoàn toàn vào dạng thức của Chủ ngữ. Chủ ngữ có thể là:

Đại từ: I, you, we, they, he, she, itDanh từ: a book, water, …

Chúng ta có thểthuận lợichia động từ đúng vớimột sốdạng chủ ngữ trên. Tuy nhiên sẽ có nhiều dạng chủ ngữ phức tạp hơn khiếnmột sốbạngặp trở ngạidướiviệc chia động từ.

*
*
*
*
*
Trường hợp động từ có thể dùng số ít hoặc số nhiều

Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ

Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ “as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by”… thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất.

Ví dụ:She along with I is going to university this year.

Cô ấy cùng với tôi sẽ vào đại học năm nay.

Một số dạng cấu trúc phủ định đặc biệt

Với những cấu trúc dưới đây động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ hai

Either ….. or …..Neither …. nor …..Not only…but also….….or….…nor….Not….but…..

Ví dụ

Either you or I am right.

Hoặc bạn hoặc tôi đúng.

Neither her mother nor her father wants her to be a teacher.

Cả mẹ và cha cô đều không muốn cô trở thành một giáo viên.

Cấu trúc chỉ số lượng

Với những cấu trúc chỉ số lượng dưới đây là có những cách chia động từ khác nhauA number of/The number ofA number of + N số nhiều + V số nhiềuThe number of + N số nhiều + V số ít

Ví dụ

A number of students are going to the class picnic

Một số học sinh sẽ tham gia buổi dã ngoại của lớp

The number of days in a week is seven.

Số ngày trong một tuần là bảy.

Xem thêm: Mỹ Phẩm Bạch Hoa Hồng Trị Mụn, Nám Có Tốt Không? Cách Dùng, Nơi Mua, Giá Bán

Với những cấu trúc dưới đây động từ chia theo N đứng sau ofAll ofA lot ofSome ofLots ofPlenty ofPercentage ofNone ofPart ofMost ofThe rest ofMajority ofHalf ofMinority ofA third of

Ví dụ 1

One third of the oranges are mine.

Một phần ba số cam là của tôi.

Ví dụ 2

All of the students have been rewarded.

Tất cả các học sinh đã được khen thưởng.

N1 of N2: động từ chia theo N1 

Ví dụ

The study of how living things work is called philosophy.

Nghiên cứu về cách thức hoạt động của các sinh vật được gọi là triết học.

Các cụm danh từ chỉ nhóm động vật mang nghĩa là “bầy, đàn” vẫn chia theo N1:

Flock of birds/sheep School of fishPride of lions Pack of dogsHerd of cattle

Ví dụ:The flock of birds is flying to its destination.

Một số danh từ chỉ tập hợp 

Congress: family, group, crowdOrganization: team, army, committeeGovernment: jury, class, club

Nếu xem như một đơn vị thì chia V số ít

Nếu chỉ từng cá nhân tạo nên tập thể thì chia V số nhiều

Ví dụ:The committee is having its annual dinner.

Ủy ban đang tổ chức bữa tối thường niên.

There, Here+ be + Noun 

Động từ to be chia số ít hay số nhiều phụ thuộc vào N số ít hay số nhiều

Ví dụ:There are two sides to every problem.

Mọi vấn đề đều có hai mặt.

Đối với mệnh đề quan hệ 

Chia động từ theo danh từ trong mệnh đề chính

Ví dụ:The man in blue shirt is my boss.

Người đàn ông mặc áo xanh là sếp của tôi.

5. Bài tập ứng dụng

Bài tập

Chia động từ trong ngoặc

You may begin when you (be) ready.She said that she (get) married soon.She has told me her name (be) Mary.Do you hear what she (just, say)?They believe that the police (capture) the thief soon.John (live) in the same house since he left school.The teachers said that the shortest distance between two points (be) a straight line.Bill said that he (lose) his bicycle.Did you hear what she (just, say)?My father said he (be) here by noon.I didn’t know what time it (be), so I (turn) on the radio.I saw that I (make) a mistake.Mary (have) dinner when her friend called.She says that she (live) in the country when she (be) a child.They hoped that they (end) soon.I was taught that the sun (be) bigger than the moon.She has thought that the work (be) easy.The students had thought that the English test (be) rather difficult.I want to know how long she (live) here.I see that Henry (write) his composition now.Đáp án bài tậpAreWould getIsHas just saidWould capturehas livedishad losthad just saidwould bewas, turnedhandmadewas havinglived, waswould endisiswashas livedis writing

Bài viết đã cung cấp đầy đủ kiến thức về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. duongmonkyhiep.vn hy vọng những kiến thức của bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong học tập. Chúc bạn học tập tốt và thành công nhé!