Bảo Mật

duongmonkyhiep.vn thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Cửa hàng chúng tôi cũng tích lũy thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này có thể chứa dữ liệu cá nhân của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Duongmonkyhiep.vn cam kết bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá thể mà không tồn tại sự có thể chấp nhận được bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một số trong những thông tin thu thập từ bạn và về chúng ta được sẽ tiến hành sử dụng để cung ứng việc hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi với bạn. Hồ hết thông tin công ty chúng tôi thu thập ko được chia sẻ với bạn, chào bán hoặc mang đến thuê, ngoại trừ một số trường đúng theo sau đây:

duongmonkyhiep.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn ngừa các chuyển động bất đúng theo pháp, nghi hoặc gian lận, các tình huống liên quan mang đến các hiểm họa sự an ninh tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu ước của pháp luật pháp.
duongmonkyhiep.vn hợp tác ký kết với các công ty khác đại diện cửa hàng chúng tôi ở một số nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của công ty với chúng ta để cung cấp các thành phầm và thương mại dịch vụ cho bạn. Duongmonkyhiep.vn cũng đều có thể chia sẻ thông tin của doanh nghiệp để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà chúng ta yêu mong hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự được cho phép của bạn.
Chúng tôi đã chuyển tin tức về bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hòa hợp này, cửa hàng chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng e-mail hoặc bằng phương pháp thông báo nổi bật trên website của chúng tôi trước khi thông tin về chúng ta được bàn giao và trở thành đối tượng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng cầm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và ko ràng buộc pháp lý. Xin sung sướng đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để cố kỉnh rõ.