BỎ MÀU NỀN TRONG WORD 2003

Mình copy đoạn văn dịch được từ phần mềm từ điển Lingoes và paste vào word 2003. Nó toàn hiện mặc định màu nền là màu xám (link ảnh bên dưới). Mình có thử chỉnh màu, bôi đen chỗ biểu tượng (ab/) để về chữ đen, nền trắng mặc định như ban đầu nhưng không được.Mong mọi người giúp đỡ!thánk
*

Bạn đang xem: Bỏ màu nền trong word 2003

*


\r\n \r\n

\"Reply\n","product_id":0,"type":0,"date":1273739003,"date_text":"11 n\u0103m","link":"\/hoidap\/3869\/199410\/sua-mau-nen-trong-word-2003-nhu-the-nao.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":1,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"aivan1","name":"fjghbfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanvang56

Word 2003?Theo như cái hình của bạn thì phỏng đoán phần màu da người (beige) là cái "background". Cái này có ba cách để thực hiện. Một là dùng Format->Background, hai là dùng Format->Shading và ba là dùng Watermark. Nếu text bạn chép lại trên trang net thì 99% là Shading.Cách giải quyết trong word 2003- Bôi đen vùng cần sửa- Format->Boders and Shading : tab Shading, Fill, chọn "No Fill"Nếu nó nằm trong Watermark thì thường thường nó là một cái picture. Vào View->Header and Footer xóa cái picture này đi.Nếu nò là "true background" thì làm theo cách của The Old Geezer.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Thông Báo Cập Nhật Android, Tắt Thông Báo Cập Nhật Phần Mềm Trên Android

Theo nh\u01b0 c\u00e1i h\u00ecnh c\u1ee7a b\u1ea1n th\u00ec ph\u1ecfng \u0111o\u00e1n ph\u1ea7n m\u00e0u da ng\u01b0\u1eddi (beige) l\u00e0 c\u00e1i 'background'. C\u00e1i n\u00e0y c\u00f3 ba c\u00e1ch \u0111\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n. M\u1ed9t l\u00e0 d\u00f9ng Format->Background, hai l\u00e0 d\u00f9ng Format->Shading v\u00e0 ba l\u00e0 d\u00f9ng Watermark. N\u1ebfu text b\u1ea1n ch\u00e9p l\u1ea1i tr\u00ean trang net th\u00ec 99% l\u00e0 Shading.C\u00e1ch gi\u1ea3i quy\u1ebft trong word 2003- B\u00f4i \u0111en v\u00f9ng c\u1ea7n s\u1eeda- Format->Boders and Shading : tab Shading, Fill, ch\u1ecdn 'No Fill'N\u1ebfu n\u00f3 n\u1eb1m trong Watermark th\u00ec th\u01b0\u1eddng th\u01b0\u1eddng n\u00f3 l\u00e0 m\u1ed9t c\u00e1i picture. V\u00e0o View->Header and Footer x\u00f3a c\u00e1i picture n\u00e0y \u0111i.N\u1ebfu n\u00f2 l\u00e0 'true background' th\u00ec l\u00e0m theo c\u00e1ch c\u1ee7a The Old Geezer.","total_vote":4,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":199410,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

Cái này bạn chỉ cần làm đơn giản như sau: bạn chú ý bến trên list thanh công cụ gần fone đấy. bạn chon clear fomartting là ok.thân!


C\u00e1i n\u00e0y b\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n l\u00e0m \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0 sau: b\u1ea1n ch\u00fa \u00fd b\u1ebfn tr\u00ean list thanh c\u00f4ng c\u1ee5 g\u1ea7n fone \u0111\u1ea5y. b\u1ea1n chon clear fomartting l\u00e0 ok.th\u00e2n!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":199410,"user":{"id":1,"login_name":"ducthangk1ct5","name":"nguy\u1ec5n h\u1eefu th\u1eafng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ducthangvtv90