Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

Bổ nhiệm phụ trách kế toán

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược trang bị Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản LuatVietphái mạnh với đăng ký thực hiện Phần mượt tra cứu vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Bổ nhiệm phụ trách kế toán

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

singin thông tin tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để sở hữu tệp tin. Nếu quý khách hàng chưa xuất hiện tài khoản, vui tươi ĐK trên đây!

B NI V -------

Số: 04/2018/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Thành Phố Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC


Căn cđọng Nghị định số 34/2017/NĐ-CPhường ngày 03 tháng bốn năm 2017 của nhà nước công cụ tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn với cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.. ngày 14 tháng 1hai năm 2004 của nhà nước về cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang;

Căn uống cứ Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CPhường ngày 30 tháng 1hai năm 2016 của Chính phủ lý lẽ cụ thể một vài Điều của Luật kế toán (tiếp sau đây viết tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP);


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

Bộ trưởng Sở Nội vụ phát hành Thông tứ hướng dẫn về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục chỉ định, chỉ định lại, miễn nhiệm, sửa chữa và prúc cấp cho trách nát nhiệm các bước của kế tân oán trưởng, prúc trách kế toán thù của những đơn vị kế toán thù trong nghành nghề dịch vụ kế toán thù công ty nước.


Điều 1. Phạm vi Điều chỉnhThông bốn này chỉ dẫn về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục, thời điểm, hồ sơ chỉ định, chỉ định lại, sắp xếp, miễn nhiệm, thay thế sửa chữa và prúc cấp trách nát nhiệm công việc của kế toán thù trưởng, prúc trách nát kế tân oán của những đơn vị chức năng kế tân oán vào nghành nghề dịch vụ kế toán công ty nước.
1. Cơ quan có trọng trách thu, chi chi phí đơn vị nước các cấp cho (Kho bạc đơn vị nước, phòng ban thuế, phòng ban hải quan);
9. Kế tân oán trưởng, phụ trách kế tân oán của cơ sở, đơn vị chức năng chính sách tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vấn đề này cùng các cá nhân, tổ chức triển khai khác tất cả tương quan.
Tiêu chuẩn chỉnh, điều kiện kế tân oán trưởng, prúc trách kế toán trên các đơn vị kế toán ở trong và trực thuộc Sở Tài chính nêu tại Điều 3 được chỉ dẫn do Điều 3 Quyết định số 875/QĐ-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1131238&DocItemRelateId=68612" >
Kế tân oán trưởng, prúc trách nát kế tân oán đề nghị bao gồm các tiêu chuẩn chỉnh, Điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CPhường.
Việc bổ nhiệm kế toán thù trưởng, prúc trách rưới kế tân oán, sắp xếp phú trách kế tân oán trên những đơn vị chức năng kế tân oán thuộc cùng trực thuộc Sở Tài chủ yếu nêu trên Điều 4 được lí giải bởi Điều 2 Quyết định số 875/QĐ-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1131239&DocItemRelateId=68616" >
1. Các đơn vị kế toán nguyên tắc trên những Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông tứ này đề nghị chỉ định kế tân oán trưởng theo giải pháp tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CPhường.
2. Việc bổ nhiệm phú trách rưới kế toán được tiến hành theo phương pháp tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP..
a) Bộ trưởng Sở Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng đơn vị chức năng kế toán trực thuộc cơ sở có trọng trách thu, bỏ ra túi tiền trung ương;
b) Cấp có thẩm quyền chỉ định, chỉ định lại kế tân oán trưởng đơn vị chức năng kế tân oán thuộc cơ sở bao gồm trọng trách thu, bỏ ra chi phí địa pmùi hương (trừ đơn vị chức năng kế tân oán ngân sách với tài thiết yếu xã, phường, thị trấn) là cung cấp gồm thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị chức năng.
2. Đối với các phòng ban bên nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng chi phí nhà nước tất cả tổ chức triển khai máy bộ kế toán
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế tân oán trưởng đơn vị chức năng dự toán thù cấp cho I thuộc Trung ương;
b) Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, quận, thị xóm, thị thành nằm trong tỉnh giấc, đô thị thuộc thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây Gọi tầm thường là cung cấp huyện) chỉ định, chỉ định lại kế toán trưởng đơn vị chức năng dự toán cung cấp I ở trong địa phương cai quản, sau thời điểm có ý kiến của cơ quan nội vụ với tài thiết yếu cùng cấp;
c) Cấp gồm thđộ ẩm quyền chỉ định, chỉ định lại kế tân oán trưởng các đơn vị chức năng dự tân oán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập từ bảo đảm an toàn đưa ra tiếp tục, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn một Phần bỏ ra tiếp tục, đơn vị sự nghiệp công lập bởi chi phí đơn vị nước đảm bảo an toàn đưa ra tiếp tục là cấp cho có thẩm quyền chỉ định Phó Thủ trưởng 1-1 vị;
d) Người mở màn đơn vị chức năng kế tân oán là đơn vị sự nghiệp công lập từ bỏ bảo đảm an toàn bỏ ra liên tục với bỏ ra chi tiêu chỉ định, bổ nhiệm lại kế tân oán trưởng.
3. Ngoài những cơ quan, đơn vị nêu trên, so với những đơn vị kế toán khác được điều khoản trên Điều 2 của Thông bốn này, kế tân oán trưởng vì bạn cầm đầu hoặc người thay mặt đại diện theo lao lý (tiếp sau đây hotline tầm thường là bạn đứng đầu) của đơn vị kế toán thù kia chỉ định.
1. Đối với đơn vị chức năng kế toán thù chỉ gồm một bạn có tác dụng kế toán thù hoặc một bạn làm kế toán kiêm nhiệmViệc chỉ định, bổ nhiệm lại prúc trách rưới kế toán thù vị bạn đứng đầu tư mạnh quan liêu, đơn vị kế toán thù đưa ra quyết định.
2. Đối với đơn vị kế tân oán túi tiền và tài chủ yếu làng, phường, thị trấnChủ tịch Ủy ban quần chúng. # cung cấp thị xã chỉ định, chỉ định lại phú trách kế tân oán sau thời điểm có chủ kiến của Phòng Nội vụ với Phòng Tài thiết yếu cấp cho huyện.
3. Đối cùng với đơn vị chức năng kế tân oán bắt buộc sắp xếp kế tân oán trưởng nhưng lại không chỉ định được ngay kế tân oán trưởng thì sắp xếp phú trách rưới kế toán thù theo cách thức trên Khoản 1 Điều đôi mươi Nghị định số 174/2016/NĐ-CP..
Điều 7. Thủ tục, thời gian chỉ định, bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng, phụ trách nát kế tân oán, sắp xếp phú trách nát kế toán

a) Đối cùng với những ngôi trường vừa lòng luật pháp trên Khoản 1 với các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông bốn này, bạn Tiên phong đơn vị kế tân oán lập hồ sơ đề xuất cấp gồm thđộ ẩm quyền chỉ định kế toán trưởng.Cơ quan lại nội vụ nhà trì, phối hợp với cơ hòm bao gồm cùng cấp cho đánh giá hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # lưu ý, đưa ra quyết định đối với ngôi trường hợp hình thức tại điểm b Khoản 2 Điều 5 của Thông bốn này;
b) Đối cùng với các trường hòa hợp phương tiện trên điểm d Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông bốn này, bạn dẫn đầu đơn vị kế toán ra quyết định vấn đề giao tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá nhân ở trong thẩm quyền thống trị lập làm hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng, prúc trách kế toán; bố trí prúc trách kế toán;
c) Đối cùng với ngôi trường phù hợp chính sách trên Khoản 2 Điều 6 của Thông tứ này, Chủ tịch Ủy ban quần chúng làng, phường, thị xã lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định phụ trách rưới kế toán. Phòng Nội vụ nhà trì, păn năn phù hợp với Phòng Tài bao gồm cấp thị trấn thẩm định làm hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp thị trấn chăm chú, quyết định;
d) Thủ tục bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng, phụ trách nát kế toán thù được tiến hành như thủ tục chỉ định kế tân oán trưởng, phú trách rưới kế toán thù.
2. Thời điểm chú ý để bổ nhiệm lại kế tân oán trưởng, prúc trách rưới kế toánChậm độc nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, người mở đầu đơn vị kế tân oán đề xuất thực hiện các bước chỉ định lại để quyết định hoặc trình cơ quan tất cả thẩm quyền chú ý, đưa ra quyết định chỉ định lại hoặc ko chỉ định lại kế toán thù trưởng, prúc trách kế tân oán. Quyết định chỉ định lại kế toán trưởng, phụ trách nát kế tân oán yêu cầu được phát hành trước ít nhất 0một ngày thao tác, tính mang lại ngày không còn thời hạn bổ nhiệm.
3. Đối cùng với ngôi trường vừa lòng kế toán thù trưởng, phú trách nát kế toán thù là công chức, viên chức, Khi hết thời hạn chỉ định, tính đến tháng đầy đủ tuổi nghỉ hưu còn trường đoản cú 0hai năm mang lại bên dưới 05 năm công tác làm việc mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được xem đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; trường thích hợp tính mang đến mon đầy đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 0hai năm công tác làm việc, ban ngành tất cả thẩm quyền bổ nhiệm kế tân oán trưởng, prúc trách rưới kế tân oán chu đáo, giả dụ đủ tiêu chuẩn, Điều kiện thì ra quyết định kéo dãn dài thời gian duy trì chức danh kế tân oán trưởng, phụ trách kế tân oán cho đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu.
Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, chỉ định lại kế tân oán trưởng, phú trách rưới kế tân oán, bố trí phú trách rưới kế toán

1. Hồ sơ chỉ định kế toán thù trưởng, phú trách kế tân oán, sắp xếp prúc trách rưới kế toán
a) Sơ yếu lý lịch (bao gồm xác thực của đơn vị quản lý lao động hoặc phòng ban gồm thẩm quyền);
b) Bản sao văn uống bằng hoặc chứng chỉ trình độ, nhiệm vụ về kế toán theo tận hưởng của địa chỉ té nhiệm;
c) Bản sao chứng từ tu dưỡng kế toán trưởng;
d) Xác thừa nhận của các đơn vị kế toán nơi bạn được lập hồ sơ bổ nhiệm kế tân oán trưởng, prúc trách rưới kế toán đã công tác làm việc về thời hạn thực tế làm cho kế toán thù trưởng theo mẫu mã số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán thù theo mẫu số 02/GXN ban hành tất nhiên Thông bốn này so với ngôi trường vừa lòng bổ nhiệm kế toán thù trưởng; chứng thực theo chủng loại số 02/GXN so với ngôi trường hòa hợp bổ nhiệm, bố trí prúc trách nát kế toán;
đ) Văn uống phiên bản kiến nghị chỉ định kế toán thù trưởng, phú trách kế tân oán do bạn dẫn đầu đơn vị chức năng kế tân oán ký với đóng vết của đơn vị chức năng (trừ trường vừa lòng chế độ tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 với Khoản 3 Điều 6 của Thông bốn này).
2. Hồ sơ bổ nhiệm lại kế tân oán trưởng, phú trách nát kế toán
a) Sơ yếu hèn lý lịch (bao gồm xác nhận của đơn vị chức năng thống trị lao rượu cồn hoặc cơ sở gồm thđộ ẩm quyền);
b) Bản từ bỏ nhận xét, nhận xét tác dụng công tác vào thời hạn giữ lại chức vụ kế toán thù trưởng, phụ trách nát kế toán;
c) Nhận xét của tín đồ dẫn đầu đơn vị kế toán;
d) Bản sao các văn uống bằng, chứng chỉ bổ sung (giả dụ có);
đ) Văn uống phiên bản kiến nghị chỉ định lại kế toán trưởng, phụ trách rưới kế tân oán vì fan đứng đầu đơn vị chức năng kế toán ký kết và đóng góp dấu của đơn vị (trừ ngôi trường hợp chế độ tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của Thông tứ này).
Điều 9. Thẩm quyền, giấy tờ thủ tục miễn nhiệm, sửa chữa kế tân oán trưởng, prúc trách kế toán
1. Thẩm quyền miễn nhiệm, sửa chữa kế toán thù trưởng, phụ trách nát kế toánCấp nào bổ nhiệm kế tân oán trưởng, phú trách kế toán thì cung cấp đó gồm thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán thù trưởng, prúc trách rưới kế toán thù.
2. Thủ tục miễn nhiệm, sửa chữa kế tân oán trưởng, phú trách kế toánNgười đứng đầu đơn vị kế toán đưa ra quyết định theo thđộ ẩm quyền hoặc có văn uống bạn dạng ý kiến đề nghị phòng ban gồm thđộ ẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, prúc trách kế toán thù. Vnạp năng lượng phiên bản ý kiến đề xuất bắt buộc nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế sửa chữa với tài liệu có liên quan đương nhiên.
Điều 10. Phụ cung cấp trách rưới nhiệm quá trình kế tân oán trưởng

1. Người được chỉ định kế tân oán trưởng nghỉ ngơi các đơn vị biện pháp tại những Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông bốn này thừa kế mức prúc cấp cho trách rưới nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương các đại lý.
2. Người được bổ nhiệm kế tân oán trưởng ở những đơn vị dụng cụ trên Khoản 6 với Khoản 7 Điều 2 của Thông bốn này được hưởng mức prúc cấp trách nát nhiệm công việc kế toán thù trưởng theo ra quyết định của cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền trên các đại lý áp dụng nấc phụ cấp cho trách rưới nhiệm các bước kế tân oán trưởng khí cụ tại Khoản 1 Vấn đề này tương xứng cùng với buổi giao lưu của đơn vị mình.

Xem thêm: Review một số dòng game slot đổi thưởng uy tín nhiều người chơi nhất năm 2021


Điều 11. Phú cấp trách nhiệm quá trình phú trách kế toán
Phú cấp cho trách rưới nhiệm các bước của kế tân oán trưởng, phú trách kế toán thù, bố trí phụ trách rưới kế toán thù trên những đơn vị chức năng kế tân oán ở trong và trực nằm trong Bộ Tài chính nêu tại Điều 11 được giải đáp bởi Điều 5 Quyết định số 875/QĐ-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1131283&DocItemRelateId=68613" >
1. Người được bổ nhiệm phú trách nát kế toán thù chính sách tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 6 hoặc bạn được bố trí có tác dụng phụ trách nát kế toán thù điều khoản trên Khoản 3 Điều 6 của Thông tứ này (trừ ngôi trường vừa lòng phương tiện trên Khoản 2 Điều này) thừa kế prúc cung cấp trách nát nhiệm công việc hằng mon 0,1 so với tầm lương đại lý.
2. Người được sắp xếp prúc trách rưới kế toán sống các đơn vị chức năng biện pháp trên Khoản 6 cùng Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này thừa hưởng nấc prúc cung cấp trách rưới nhiệm công việc phú trách rưới kế tân oán theo đưa ra quyết định của cấp cho gồm thẩm quyền bên trên các đại lý vận dụng nút prúc cấp cho trách nhiệm công việc phú trách nát kế toán thù hiện tượng trên Khoản 1 Như vậy tương xứng cùng với hoạt động của đơn vị chức năng mình.
Điều 12. Trách rưới nhiệm của những đối chọi vị
1. Người cầm đầu những đơn vị chức năng kế tân oán gồm trách rưới nhiệm
a) Bố trí người dân có đủ tiêu chuẩn chỉnh, Điều kiện làm cho kế toán thù trưởng, phụ trách kế tân oán trên đơn vị theo cách thức tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CPhường và hướng dẫn của Thông tư này;
b) Thực hiện nay đúng những phương tiện về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm, chỉ định lại, miễn nhiệm, thay thế sửa chữa với phú cấp trách nhiệm các bước kế tân oán trưởng, phụ trách nát kế toán theo biện pháp của Thông bốn này;
c) Xây dựng quy chế vận động vào đơn vị chức năng để kế tân oán trưởng, đơn vị chức năng kế toán thù, người làm cho kế tân oán triển khai đúng trách nhiệm với quyền lợi theo mức sử dụng của lao lý về kế toán.
2. Sở, ban ngành ngang Sở, cơ sở trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực nằm trong Trung ương có trách rưới nhiệm chỉ huy, hướng dẫn những cơ sở, tổ chức, đơn vị thuộc thđộ ẩm quyền quản lý thực hiện câu hỏi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp, miễn nhiệm, thay thế, xếp prúc cung cấp trách nhiệm các bước kế tân oán trưởng, phụ trách rưới kế toán thù theo vẻ ngoài hiện hành với giải đáp của Thông tứ này.
Điều 13. Điều Khoản thi hành
1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15 mon 5 năm 2018.
2. Thông tứ này sửa chữa Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Sở trưởng Bộ Tài bao gồm với Sở trưởng Bộ Nội vụ về phía dẫn tiêu chuẩn, Điều khiếu nại, thủ tục chỉ định, chỉ định lại, sắp xếp, miễn nhiệm, sửa chữa với xếp phú cấp cho trách nát nhiệm công việc kế toán thù trưởng, phú trách nát kế toán thù trong số đơn vị kế toán nằm trong nghành nghề dịch vụ kế toán bên nước.
3. Trong quy trình tiến hành giả dụ gồm vướng mắc, đề xuất phản ánh đúng lúc về Sở Nội vụ nhằm giải đáp hoặc để ý, giải quyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo cùng những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Bộ, Cơ quan lại ngang Bộ, phòng ban ở trong Chính phủ; - Văn chống Trung ương Đảng và những Ban của TW Đảng; - Văn uống chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Văn chống Tổng Bí thư; - Tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm tiếp giáp quần chúng tối cao; - Kiểm toán công ty nước; - Ủy ban Gisát hại tài chủ yếu quốc gia; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn phiên bản QPPL (Sở Tư pháp); - HĐND, UBND các tỉnh giấc, thị thành trực thuộc TW; - Ssinh sống Nội vụ những thức giấc, thành thị trực trực thuộc TW; - Công báo; Cổng tin tức năng lượng điện tử Chính phủ; - Cổng tin tức điện tử Bộ Nội vụ; - Sở Nội vụ: Sở trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị chức năng nằm trong với trực ở trong Bộ; - Lưu: VT, CCVC (30b).

BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân


Mẫu số 01/GXN (Ban hành cố nhiên Thông bốn số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Sở trưởng Bộ Nội vụ lí giải về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế với phụ cung cấp trách nhiệm các bước của kế toán thù trưởng, phú trách nát kế toán thù của các đơn vị kế toán trong nghành kế toán thù đơn vị nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc---------------

GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị vị trí đã công tác) …………………………………...(Địa chỉ phòng ban, đối kháng vị)……………………………………………………...

1. Họ và tên: ...........................................................................................................................

2. Ngày mon năm sinh: ………………………………………. Tại: .................................................

4. Hiện sẽ công tác làm việc tại: ........................................................................................................

Nay tôi làm cho đối kháng này kính mong muốn ban ngành, đơn vị chức năng xác thực thời hạn công tác làm việc thực tế về kế toán thù trưởng của tớ, nhằm tôi hoàn thiện làm hồ sơ có tác dụng thủ tục bổ nhiệm kế tân oán trưởng:

Thời gian

Từ…… đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tế làm cho kế tân oán trưởng

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊXác dìm văn bản kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị ……………..nêu bên trên là đúng thực sự.(Ký, ghi rõ họ tên bạn đứng đầu tư mạnh quan liêu, đơn vị xác nhận cùng đóng dấu)

….., ngày.... tháng…. năm......Người đề nghị(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi ban ngành, đơn vị chức năng chỉ có thẩm quyền xác thực biết tin của cá nhân vào thời gian công tác làm việc tại cơ sở, đơn vị kia.


Mẫu số 02/GXN(Ban hành kèm theo Thông tứ số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Sở trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn về thẩm quyền, thủ tc bnhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế với phụ cấp cho trách rưới nhiệm các bước của kế toán trưởng, phụ trách nát kế toán của những đơn vị kế toán trong nghành kế toán thù đơn vị nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN HOẶC PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Kính gửi:

(Tên phòng ban, đơn vị chức năng khu vực vẫn công tác)…………………………………...(Địa chỉ cơ quan, solo vị)……………………………………………………...

1. Họ với tên:...........................................................................................................................

2. Ngày mon năm sinh:……………………………………….Tại:.................................................

4. Hiện vẫn công tác làm việc tại:........................................................................................................

Nay tôi có tác dụng đối kháng này kính mong mỏi ban ngành, đơn vị chức năng chứng thực thời hạn công tác thực tiễn về kế toán thù trưởng của tôi, đểtôi hoàn thiện làm hồ sơ làm cho giấy tờ thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởnghoặc phụ trách kế toán:

Thời gian

Từ……đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tiễn làm kế toánhoặc phú trách kế toán

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊXác nhấn văn bản kê knhì về quy trình công tác làm việc thực tế của Anh/Chị……………..nêu trên là đúng sự thật.(Ký, ghi rõ họ tên fan đứng đầu cơ quan lại, đơn vị chức năng chứng thực cùng đóng góp du)

…..,ngày.... tháng….năm......Người đề nghị(Ký, ghi rõbọn họ tên)

Ghi chú:Mỗi cơ quan, đơn vị chức năng chỉ bao gồm thẩm quyền xác nhận thông tin của cá thể vào thời gian công tác làm việc tại ban ngành, đơn vị chức năng đó.