CÁCH MỞ MẪU BÀI TRÌNH CHIẾU

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (123.39 KB, 5 trang )


Trường trung học cơ sở Xuân TânLớp : 9/Họ cùng tên : .Ms :Thứ ........ngàytháng..nămKiểm tra 45Môn : Tin học tập 9 Đề 1Điểm Lời phêĐề bàiI /Trắc nghiệm (2đ): Khoanh tròn câu vấn đáp đúng nhất1. Biện pháp chèn thêm trang chiếu (slide) mới? a. Insert New Slide b. Nháy vào nút New Slide c. Nháy nên ở khung phía trái và lựa chọn New Slide d. Cả 3 đa số được.2. Cách mở mẫu sắp xếp (slide layout)? a. Insert Slide layout b. Format New Slide c. Format Slide layout d. Tools Slide layout 3. Cách mở mẫu bài xích trình chiếu (Slide Design)? a. Insert Slide kiến thiết b. Format Slide kiến thiết c. View Slide kiến thiết d. Tools Slide Design4. Quá trình tạo bài trình chiếu ? a. Chuẩn bị nội dung cho bài bác chiếu, lựa chọn màu hoặc hình ảnh nền mang lại trang chiếu. B. Nhập và định dạng câu chữ văn bản,Thêm những hình ảnh minh họa. C. Sinh sản hiệu ứng đưa động,Trình chiếu kiểm tra, sửa đổi và lưu bài bác trình chiếu. D. Cả a), b) và c) 5. Phương pháp tạo màu sắc nền cho 1 trang chiếu? a. Lựa chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và chọn màu Nháy nút Apply khổng lồ All trên vỏ hộp thoại. B. Lựa chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và lựa chọn màu Nháy nút


Apply trên hộp thoại. C. Lựa chọn trang chiếu chọn Format / Background Nháy nút Apply trên hộp thoại. D. Chọn trang chiếuChọn Format / Background Nháy nút Apply to lớn All trên hộp thoại.6. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào? a. Insert Text box b. Format font c.Insert Picture from tệp tin d. Edit Select All.7. Công việc đặt hiệu ứng đưa trang: a. Chọn những slide yêu cầu tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition, Nháy lựa chọn hiệu ứng tương thích ở ô bên phải. B. Chọn các slide phải tạo hiệu ứng, Nháy lựa chọn hiệu ứng thích hợp ở ô mặt phải. C. Chọn Slide Show Slide Transition,, Nháy chọn hiệu ứng phù hợp ở ô bên phải. D. Chọn những slide yêu cầu tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition8. Công việc tạo hiệu ứng đụng tùy phát triển thành cho đối tượng: a. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy chọn hiệu ứng tương thích b. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy lựa chọn hiệu ứng mê thích hợp. C. Chọn những trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show lựa chọn Animation Schemes d. Chọn những trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes II /Tự luận(8đ):Câu 1. (2đ) Ta hoàn toàn có thể nhập những đối tượng người tiêu dùng nào làm cho nội dung cho các trang chiếu?Câu 2. (3đ ) Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài xích trình chiếu?Câu 3. (3đ).Nêu các bước cần tiến hành để chèn hình hình ảnh vào trang chiếu?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang xem: Cách mở mẫu bài trình chiếu


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trường trung học cơ sở Xuân TânLớp : 9/Họ và tên : .Ms :Thứ ........ngàytháng..nămKiểm tra 45Môn : Tin học 9 Đề 2Điểm Lời phêĐề bàiI /Trắc nghiệm (2đ):Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất1. Ta gọi một bí quyết ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: a. Văn phiên bản b. Hình ảnh, phim c. Âm thanh d. Đối tượng2. Giải pháp mở mẫu bố trí (slide layout)? a. Insert Slide layout b. Format New Slide c. Format Slide layout d. Tools Slide layout 3. Bí quyết mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design)? a. Insert Slide kiến thiết b. View Slide kiến thiết c. Format Slide design d. Tools Slide Design4. Cách xào nấu nhiều trang chiếu ? a. Lựa chọn trang chiếu đầu tiên, giữ lại phím Ctrl với chọn các trang chiếu tiếp theo
b. Nháy vào nút copy rồi nháy chuột vào địa điểm cần xào luộc c. Nháy vào nút Paste d. Cả a), b) với c)5. Giải pháp tạo màu sắc nền cho nhiều trang chiếu? a. Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và lựa chọn màu Nháy nút Apply to lớn All trên vỏ hộp thoại. B. Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và chọn màu Nháy nút Apply trên hộp thoại. C. Chọn trang chiếu chọn Format / Background Nháy nút Apply trên vỏ hộp thoại. D. Chọn trang chiếuChọn Format / Background Nháy nút Apply to All trên vỏ hộp thoại.6. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào? a. Insert Text box b. Insert Picture from tệp tin c. Format fonts d. Edit Select All.7. Các bước đặt hiệu ứng đưa trang: a. Chọn những slide yêu cầu tạo hiệu ứng, lựa chọn Slide Show Slide Transition, Nháy chọn hiệu ứng phù hợp ở ô bên phải. B. Chọn những slide buộc phải tạo hiệu ứng, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô mặt phải. C. Lựa chọn Slide Show Slide Transition,, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. D. Chọn các slide buộc phải tạo hiệu ứng, lựa chọn Slide Show Slide Transition8. Công việc tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng: a. Mở bảng lựa chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy chọn hiệu ứng thích hợp b. Chọn các trang chiếu. Mở bảng lựa chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy lựa chọn hiệu ứng yêu thích hợp. C. Chọn những trang chiếu. Mở bảng lựa chọn Slide Show chọn Animation Schemes d. Chọn các trang chiếu. Mở bảng lựa chọn Slide Show lựa chọn Animation Schemes II /Tự luận(8đ):Câu 1. (3đ) Nêu công việc di chuyển những trang chiếu?Câu 2. (3đ ) Hãy nêu công việc cơ phiên bản để tạo bài trình chiếu?Câu 3. (2đ).Nêu quá trình cần triển khai để sinh sản hiệu ứng động đến đối tượng?...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đáp án đề 1:I.Trắc nghiệm: (2đ)1 2 3 4 5 6 7 8d c b d b c a bII. Trường đoản cú luận:(8đ)Câu 1. Những đối tượng người dùng làm nội dung cho các trang chiếu: (2đ)Văn bản: (0.5đ) thường xuyên là phần nhiều câu ngắn gọn hoặc chỉ là một trong những phần của câu, được trình bày dưới dạng liệt kê. Hình hình ảnh (0.5đ), biểu thứ minh hoạ (0.5đ),...Các tập tin âm thanh và các clip (0.5đ),...Câu 2. Quá trình cơ bạn dạng để tạo bài bác trình chiếu: (3đ )Gồm nhiều bước và được thực hiện theo trình tự sau :
a/ sẵn sàng nội dung cho bài xích chiếu.b/ chọn màu hoặc hình hình ảnh nền đến trang chiếu.c/ Nhập với định dạng nội dung văn bản.d/ Thêm những hình ảnh minh họa.e/ tạo ra hiệu ứng gửi động. F/ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài bác trình chiếu.Câu 3. Nêu quá trình cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu: (3đ).+ Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.+ Chọn lệnh Insert Picture From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện.+ Chọn thư mục lưu giữ tệp hình ảnh trong ô Look in.+ Nháy chọn tập tin hình ảnh cần thiết và nháy Insert.Đáp án đề 2:I.Trắc nghiệm: (2đ)1 2 3 4 5 6 7 8d c c d a b a bII. Từ luận:(8đ)Câu 1. (3đ) Nêu các bước di chuyển nhiều trang chiếu?B1. Lựa chọn trang chiếu đầu tiên, duy trì phím Ctrl với chọn các trang chiếu tiếp theoB2. Nháy vào nút cut B3. Nháy chuột vào địa điểm cần dịch chuyển B4. Nháy vào nút PasteCâu 2. Công việc cơ bạn dạng để tạo bài trình chiếu: (3đ )Gồm nhiều cách và được thực hiện theo trình từ sau :a/ chuẩn bị nội dung cho bài chiếu.b/ chọn màu hoặc hình hình ảnh nền mang lại trang chiếu.c/ Nhập cùng định dạng văn bản văn bản.d/ Thêm những hình hình ảnh minh họa.e/ chế tạo hiệu ứng chuyển động. F/ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài xích trình chiếu.Câu 3. Nêu công việc cần tiến hành để sản xuất hiệu ứng động cho đối tượng: (2đ).
B1. Chọn các trang chiếu. B2.Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes B3. Nháy chọn hiệu ứng ưa thích hợp.


Video liên quan


Reply 4 0 share

*

bí quyết xem ai giao dịch chuyển tiền cho bản thân Sacombank
*

bí quyết tự chụp hình ảnh đẹp

Thông tin tác giảTham khảoXwikiHow là một trang "wiki", tức là nhiều nội dung bài viết ở đó là nội dung của nhiều tác giả thuộc ...


*

biện pháp chiết cây lựu

Cây Lựu được trồng để triển khai cảnh, làm thuốc với lấy quả ăn với khá nhiều dinh dưỡng, vitamin, khoáng chấtRiêng tại khu vực TPHCM thì người ta thường xuyên trồng ...

Xem thêm: Mẹ Sau Sinh Có Nên Uống Sữa Ông Thọ Không ? Lưu Ý Gì Khi Uống Sữa


*

biện pháp tạo bìa vào Word

Bài viết sau đây sẽ dẫn các bạn cách kẻ size trong word 2010 rất đẹp và dễ dàng nhất. Hy vọng sẽ giúp cho bài viết của các bạn có mẫu bìa trình bày đẹp với ...


*

biện pháp lấy mã QR của Zalo trên laptop

Mã QR là 1 dạng mã vạch có thể đọc bởi vì camera của điện thoại cảm ứng hay máy siêng đọc mã vạch. Quanh đó ra, mã QR còn có khả năng giúp bọn họ truy cập cấp tốc ...


phương pháp lắp ống thoát nước trang bị giặt

Có thứ giặt của riêng bạn là một trong những cách tuyệt vời và hoàn hảo nhất để ngày tiết kiệm thời hạn và tiền bạc khi giặt giũ.Cho dù bạn sở hữu nhà riêng của bạn hoặc mướn một ...


phía dẫn thực hiện camera hành trình dài C6
biện pháp mở links trên Google Drive

Công nghệ Ứng dụng Tin học văn phòng và công sở Google Sheets giải pháp mở liên kết trong Google Sheets bởi 1 lần nhấn vào Nguyễn Trang 449 Theo mặc định khi muốn mở ...


giải pháp viết chữ Thảo trong tiếng Trung

Học cỗ thủ tiếng Trung: cỗ Thảo 艹 CaoBài Học cỗ thủ giờ đồng hồ Trung bây giờ chúng ta sẽ học về cỗ Thảo 艹 Cao là trong những ...


trong công nghiệp HCl trong sáng được điều chế bằng phương pháp nào

Hydro chloride HCl, là 1 trong chất khí không màu, độc hại, bao gồm tính ăn mòn cao, tạo thành khói trắng lúc tiếp xúc với hơi ẩm. Khá trắng này là axít clohiđric ...