Cách mở rộng ô trong excel

Excel cho duongmonkyhiep.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể điều chỉnh bằng tay thủ công độ rộng cột hoặc chiều cao hàng hay auto đổi form size cột và hàng để vừa với dữ liệu.

Bạn đang xem: Cách mở rộng ô trong excel


Lưu ý: Ranh giới là con đường thẳng giữa những ô, cột với hàng. Trường hợp cột quá eo hẹp để hiển thị dữ liệu, bạn sẽ thấy ### vào ô.


*

Đổi size hàng

Chọn một sản phẩm hoặc phạm vi hàng.

bên trên tab Trang đầu, trong team Ô, lựa chọn Định dạng > rộng lớn Hàng.

Nhập chiều rộng sản phẩm và chọn OK.

Đổi độ lớn cột

Chọn một cột hoặc phạm vi cột.

Xem thêm: Cách Kết Hợp Hàm If Right Trong Excel (Có Lời Giải), Dùng Hàm If And, If Or, Left, Right, Mid, Date

bên trên tab Trang đầu, trong đội Ô, chọn Định dạng > rộng Cột.

Nhập chiều rộng lớn cột và lựa chọn OK.

Tự rượu cồn đổi kích thước tất cả các cột với hàng để phù hợp với tài liệu

Chọn nút Chọn Tất cả

*
sinh sống đầu trang tính nhằm chọn toàn bộ các cột với hàng.

Bấm lưu ban vào nhóc giới. Tất cả các cột hoặc hàng sẽ đổi size để phù hợp với dữ liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Chèn hoặc xóa ô, mặt hàng và cột


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia duongmonkyhiep.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
duongmonkyhiep.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà vạc triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © duongmonkyhiep.vn 2022