Cách sử dụng giới từ in on at trong tiếng anh

Giới tự IN ON AT được sử dụng khôn xiết phổ biến trong anh văn giao tiếp và văn phạm giờ đồng hồ anh với gây tương đối nhiều lầm lẫn cho những người sử dụng. 


Trong bài viết này chúng ta thuộc tìm hiểu chi tiết biện pháp dùng "IN, ON, AT" để chúng ta không thể bối rối lúc sử dụng các giới tự này.

You watching: Cách sử dụng giới từ in on at trong tiếng anh

*
giải pháp cần sử dụng giới trường đoản cú IN ON AT trong giờ anh

1. Cách cần sử dụng giới tự IN, ON, AT để chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta đặt "in" trước các tự chỉ thời hạn dài như: năm, mon, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời gian của thập niên 80)in February (trong tháng hai)in this week (vào tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta đặt "on" trước đều từ chỉ số đông ngày vào tuần, hoặc một thời điểm làm sao kia.

on Sunday (vào trong ngày Chủ nhật)on Monday (vào ngày sản phẩm bảy)on this occasion (nhân ngày này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào thời gian … (giờ đồng hồ, khoảnh khắc)

- Ta đặt "at" trước từ chỉ mốc thời hạn rất nthêm rõ ràng nlỗi giờ đồng hồ giấc trong ngày.

at 2 o’cloông xã (vào mức 2 giờ)at that moment (vào tầm đó)at that time (vào lúc đó)at dawn (bình minh)at present (hiện nay tại)

2. Cách cần sử dụng giới trường đoản cú IN, ON, AT để chỉ vị trí chốn

Sử dụng "in": ngơi nghỉ … (trong một ở đâu đó)

- Ta đặt "in" trước từ bỏ chỉ Khu Vực địa lý to lớn, hoặc từ bỏ chỉ vị trí lọt lòng, sinh sống trong lòng một cái gì đấy.

in the bed (sinh hoạt trên giường)in a box (ở vào một cái hộp)in this house (sinh sống trong ngôi nhà này)in the street (nghỉ ngơi trên đường phố)in Thành Phố New York (sinh sống New York)in Vietphái nam (sống Việt Nam)in Asia (sinh sống châu Á)

Sử dụng "on": ngơi nghỉ … (xung quanh một chiếc gì đó)

- Ta đặt "on" trước từ chỉ dụng cụ nhằm chỉ địa điểm xúc tiếp cùng bề mặt phẳng của đồ vật đó.

on this table (ngơi nghỉ trên cái bàn này)on this surface (sống xung quanh phẳng này)on this box (làm việc trên dòng vỏ hộp này)

Sử dụng "at": sinh sống … (chỗ nào đó không thay thể)

- Ta đặt "at" trước từ bỏ chỉ xứ sở để chỉ địa chỉ một bí quyết tầm thường phổ biến.

at school (sinh sống trường)at the office (sinh sống văn uống phòng)at home (làm việc nhà)at work (sinh sống chỗ có tác dụng việc)

3. bài tập thực hiện IN ON AT

những bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

See more: Danh Mục Bệnh Hiểm Nghèo Của Bộ Y Tế, Danh Sách Bệnh Hiểm Nghèo

1. Mary wants to lớn live and work.........Thủ đô New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........nước Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 & we start the lesson.

bài tập 2: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice và clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........trang chủ. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right và the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed & the sofa. (8).........this table, there is a máy tính và a phone. She stores her study materials (9).........the máy tính xách tay but she also uses it to watch films và listen lớn music. (10).........the wall, she hangs a cloông chồng, a picture & a shelf. It looks so great!

những bài tập 3: Hoàn thành những câu sau với giới từ in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go khổng lồ work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go khổng lồ practice.........7:00 a.m.

See more: Mẫu Biên Bản Thanh Lý Tài Sản Cố Định Theo Thông Tư 200, +Mẫu Biên Bản Thanh Lý Tài Sản Cố Định

5. I was born.........1992. I go to work.........night. I go to lớn work 10:00 p.m. I work at night because I like lớn take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

những bài tập 1:

1. in 2. on 3. at 4. At. 5. at - in 6. on 7. at - in 8. on

Những bài tập 2:

1. in 2. at 3. In 4. on 5. on 6. in 7. at 8. on 9. in 10. on

những bài tập 3:

1. in - in - at 2. in - on 3. on - on - in - at 4. on - in - at 5. in - at

Hy vọng cùng với phần khuyên bảo chi tiết biện pháp dùng In On At nghỉ ngơi bên trên các bạn đã hiểu rõ biện pháp sử dụng 3 giới từ phổ cập này, chúc chúng ta học tốt giờ anh.