Cách xem video ngoại tuyến

Nghe tiêu đề dường như hơi hoang đường đúng không nhỉ