Cách xem video ngoại tuyến

Nghe tiêu đề có vẻ hơi hoang đường đúng không nhỉ