ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 10

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 - 2018 là đề thi Giải Toán thù trên mạng Internet lớp 2 gồm lời giải đi kèm. Thông qua câu hỏi luyện tập với đề thi này sẽ giúp đỡ các em học sinh lớp 2 ôn tập với củng cố kỹ năng và kiến thức, nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao trong các vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán thù qua mạng lớp hai năm học 2017 - 2018. Sau phía trên mời những em cùng tham khảo ngôn từ chi tiết đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 10


Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng ba năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)


Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10

1/ Tính : 68 – 63 = ……… 75 – 28 = …….. 80 – 65 = ……..

2/ Tổng của 2 só là số tròn chục liền sau số 90, số hạng thứ nhất là 9, Vậy số hạng thứ 2 là: …..........................................................................................................................................


3/ Cách phía trên 8 năm chú Tư 45 tuổi. Vậy năm nay chú Tư …………………………….tuổi.

Xem thêm: Samsung Galaxy Note 2/ Samsung N7100 Galaxy Note Ii, Samsung Galaxy Note 2

4/ Tìm y, biết : 100 – y = 86. Vậy y = ………………………………………………………

5/ Cho các số 24 ; 43 ; 37 ; 7 ; 70 ; 59 sắp xếp các số đã mang lại theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 7 ; 24 ; 37 ; 59 ; 70 B. 7 ; 24 ; 43 ; 37 ; 59 ; 70

C. 70 ; 59 ; 43 ; 37 ; 24 ; 7 D. 90 ; 89 ; 70 ; 50 ; 30 ; 7

6/ Trong các phép tính dưới đây phép tính nào có kết quả lớn nhất:

A. 100 – 9 B. 100 – 98 C. 63 – 48 D. 20 – 5

7/ Cho a8 + 6b …… 39 + ab. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………………………

8/ Hiệu của 2 số là 16, số bị trừ là 100. Vậy số trừ là:

A. 94 B. 84 C. 64 D. 74

9/ Cho 72 kilogam + 8kilogam ……….. 100kg – 16 kilogam .Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:


11/ Cách trên đây 4 năm, Tùng 8 tuổi, Vậy trong năm này Tùng có số tuổi mới là: ………………….

12/ Cho 100kilogam – 8 kilogam ……. 100 kg – 18kilogam. Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: …………..

13/ Gía trị a viên mãn : a – 13 = 38 là : a = ……………………………………………….

14/ Hình vẽ bên có …………………..hình tứ giác:

15/ Hiệu của 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng nhị chữ số đó bằng 11, số trừ là 8. Vậy số bị trừ là:

…………………………………………………………...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
duongmonkyhiep.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 2.368 Lượt xem: 10.145 Dung lượng: 112,4 KB
Liên kết duongmonkyhiep.vn về

Link duongmonkyhiep.vn chủ yếu thức:

Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 10 năm 2017 - 2018 duongmonkyhiep.vn Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA