HÀM SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN TRONG EXCEL

Excel cho duongmonkyhiep.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Xem thêm...Ít hơn

Khi sắp xếp thông tin trong một trang tính, bạn có thể sắp xếp lại dữ liệu để tìm nhanh các giá trị. Bạn có thể sắp xếp một dải ô hoặc một bảng dữ liệu theo một hoặc nhiều cột dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp nhân viên — theo phòng ban trước tiên, rồi đến sắp xếp theo họ.

Bạn đang xem: Hàm sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong excel

Làm thế nào để sắp xếp trong Excel?

*

Chọn dữ liệu để sắp xếp

Chọn một dải ô dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như A1:L5 (nhiều hàng và cột) hoặc C1:C80 (một cột duy nhất). Dải ô này có thể chứa hàng đầu đề đầu tiên có tác dụng xác định từng cột.

*
 

*

Sắp xếp nhanh chóng và dễ dàng

Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, bấm vào

*
để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất).

*

Bấm vào

*
để sắp xếp theo thứ tự giảm dần (từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất).

*

Sắp xếp theo các tiêu chí cụ thể

Sử dụng kỹ thuật này để chọn cột mà bạn muốn sắp xếp, cùng với các tiêu chí khác như màu phông hoặc màu ô.

Xem thêm: Luộc Gà Thế Nào Mới Ngon? Cách Luộc Gà Không Bị Nứt Da Luộc Gà Thế Nào Mới Ngon

Chọn một ô bất kỳ trong phạm vi ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, bấm vào Sắp xếp để hiển thị cửa sổ bật lên Sắp xếp. 

*

Trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo, chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

Trong danh sách Sắp xếp dựa trên, chọn Giá trị, Màu ô, Màu phông hoặc Biểu tượng ô.

Trong danh sách Thứ tự, hãy chọn thứ tự bạn muốn áp dụng cho thao tác sắp xếp — theo bảng chữ cái hoặc số, tăng dần hoặc giảm dần, (nghĩa là từ A đến Z hay từ Z đến A đối với văn bản hoặc từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp đối với chữ số).