Chia Sẻ Key Office 2016 Mới Nhất 2018, Share Key Office 2019 Full Mới Nhất 2021

Nếu bạn đang sử dụng Office 365, bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên Office 2016 bằng cách sử dụng Office 2016 Product Key. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn Key Microsoft Office 2016 mới nhất, được update liên tục.

Danh sách Product Key Office 2016 cập nhật liên tục

Key Office 2016 Professional Plus

23N8Q-PQM86-PMHQF-WMT7T-683MBJ8M2Q-JNDGB-9B469-CTT26-TJGDYMC22N-XXW22-K6W7Q-7VPW8-Q69YBXQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

Key MS Office 2016 Pro Plus VL MAK Online

B3NH4-9HH3W-QV4TT-8VWXT-YG9YBBDFKF-NBWVV-QMKTQ-W2FXX-QV7BB

Key Office 2016 Standard 

BYNMG-WD86P-TJBC4-PPV66-8TYWCJNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFMVYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

MS Office 2016 Visio Premium Key

PQCFB-YGXGC-TXB66-DH3VW-GCGYQ

MS Office 2016 Project Professional Key

YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT

Product Key Microsoft Office 2016

GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDWDR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9BYG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFMPD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4FCMXC-RDWMP-RFGVD-8TGPD-VQQ2XPGD67-JN23K-JGVWW-KTHP4-GXR9GB9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTXMT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4DDJKSE-DFJS93-DFJKD94JD-DJKD94JDDJD94-DFKD9-FJD94JD894-FJKD94JD

Key cài đặt Office 2016

NKGG6-WBPCC-HXWMY-6DQGJ-CPQVG9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBFPD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJKGNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDWR69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9BC2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KTDR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4

Hướng dẫn sử dụng Key Office 2016

Bước 1: Khởi động một trong công cụ bất kỳ trong bộ công cụ Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint,…)

Bước 2: Click vào tab File → Chọn Account

Bước 3: Click vào mục Change Product Key như hình bên dưới

 

Bước 4: Một hộp thoại nhập key sẽ xuất hiện. Bạn copy 1 trong số các key bên trên và paste vào đó, sau đó click vào Install

Nếu xuất hiện chữ Product Activated là bạn đã active thành công

Nếu key không hoạt động, bạn có thể sử dụng phần mềm Microsoft Toolkit hoặc tham khảo: