Mẫu 5-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.61 KB, 2 trang )


Mẫu 5-KNĐ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VN

CHI BỘ

...

Bạn đang xem: Mẫu 5-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày

...

tháng

...

năm

...

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt

và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đồn thể chính trị - xã hội nơi

người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với người vào Đảng

...

………..

Tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt:

...

...

, tổng số có:

...

đồng chí.

Tên chi uỷ nơi cư trú:

...

có:

...

đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:


Những ưu, khuyết điểm chính:

(

Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng

lực cơng tác, quan hệ quần chúng

)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


(2)

...


...

...

Xem thêm: Máy Tính Bắt Wifi Kém,Chậm Win 7,10, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi uỷ

nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng

...

vào Đảng

...

đồng chí, trong tổng số

...

đồng chí được hỏi ý kiến (đạt

...

%).

Số khơng tán thành

...

đồng chí (chiếm

...

%) với lý do

...

...

...

...

...

T/M CHI UỶ

BÍ THƯ


Tài liệu liên quan


*
Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị 1 21 103
*
Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng 1 18 51
*
Mẫu Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng 7 6 35
*
Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng.doc 1 12 21
*
Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị 1 16 51
*
Bản tông hợp ý kiến của các cá nhân tổ chức cho dự án luật giám định tư pháp 13 1 0
*
Tổng hợp ý kiến trong hội nghị sinh viên cấp khoa 6 935 3
*
Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú 2 38 248
*
Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú 2 9 30
*
Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú 2 5 13
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(3.46 KB - 2 trang) - MAU 5 - KNĐ - TONG HOP Y KIEN NHAN XET
Tải bản đầy đủ ngay
×