Money là danh từ đếm được hay không đếm được

*
Danh từ đếm được: Là danh từ hoàn toàn có thể dùng được với số đếm, vì thế nó tất cả 2 hình dáng số ít với số nhiều.

Bạn đang xem: Money là danh từ đếm được hay không đếm được

Nó sử dụng được với a giỏi với the.

VD: one book, two books, …

Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, vì thế nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó ko thể sử dụng được cùng với a, còn the chỉ trong một số trong những trường hợp quánh biệt. VD: milk (sữa). Các bạn không thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số vật hóa học không đếm được có thể được chứa trong số bình đựng, bao bì… đếm được.

Xem thêm: Tác Dụng Của Quả Phật Thủ Ngâm Mật Ong Trị Ho Dai Dẳng, Nguy Hiểm Khi Sử Dụng Quả Phật Thủ Làm Thuốc

VD: one glass of milk – một ly sữa). 

Một số danh từ bỏ đếm được tất cả hình thái số các đặc biệt. VD: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … 

Một số danh tự đếm được có dạng số ít/ số nhiều tương đồng chỉ phân biệt bằng có “a” và không có “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … nhiều lúc được cần sử dụng như những danh từ bỏ số các để chỉ các dạng, loại khác biệt của vật liệu đó. 

This is one of the foods that my doctor wants me lớn eat.

Danh từ “time” nếu dùng với tức thị “thời gian” là ko đếm được nhưng khi sử dụng với tức là “thời đại” giỏi “số lần” là danh từ bỏ đếm được. 

You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Bảng sau là các định ngữ dùng được với những danh trường đoản cú đếm được cùng không đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN

WITH UNCOUNTABLE NOUN

a(n), the, some, any

the, some, any

this, that, these, those

this, that

none, one, two, three,…

None

many  a lot of  a number of (a) few  fewer… than  more….than

much (thường cần sử dụng trong câu tủ định, câu hỏi)  a lot of  a large amount of (a) little  less….than  more….than

Một số từ không đếm được buộc phải biết:

Sand food meat water

money news measles (bệnh sởi) soap

Information air mumps (bệnh quai bị) economics

Physics mathematics politics homework

Note: advertising là danh từ không đếm được tuy vậy advertisement là danh từ bỏ đếm được, có một quảng cáo ví dụ nào đó.