NỘI QUY

Website duongmonkyhiep.vn là sân đùa giải trí cho những người yêu technology và kiến thức. Là nơi đưa về những phát âm biết, gần như tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành quả kỹ thuật bắt đầu nhất. Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan liêu đến bao gồm trị.
Không bàn sự việc liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm khu vực trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là chế tạo của bạn..