Office 2013 language pack tiếng việt

Giới thiệu

duongmonkyhiep.vn Office 2013 Language Pack gói dịch vụ 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Office 2013 Language Pack. Gói dịch vụ này bao gồm hai loại bản sửa lỗi:

Các bản sửa lỗi chưa phát hành trước đó được bao gồm trong gói dịch vụ này. Ngoài các bản sửa lỗi sản phẩm chung, các bản vá lỗi bao gồm những cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.Bạn đang xem: Office 2013 language pack tiếng việt

Tất cả các bản Cập Nhật bảo mật hàng tháng được phát hành vào tháng 2014 và tất cả các bản Cập Nhật tích lũy được phát hành vào tháng 2013.

Bạn đang xem: Office 2013 language pack tiếng việt

Giải pháp

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt gói dịch vụ

Phương pháp 1: duongmonkyhiep.vn Update (được khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ duongmonkyhiep.vn Update, hãy truy cập website sau của duongmonkyhiep.vn:

Bạn có thể chọn máy tính Dịch vụ duongmonkyhiep.vn Update, và sau đó đăng ký dịch vụ Cập nhật tự động để nhận bản Cập Nhật SP1. duongmonkyhiep.vn Update sẽ phát hiện các sản phẩm mà bạn đã cài đặt, và sau đó áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho các sản phẩm.Lưu ý Trên duongmonkyhiep.vn Update, gói dịch vụ này được bao gồm trong KB .

Xem thêm: Top 10 Phim Lẻ Làm Nên Tên Tuổi Của Lý Liên Kiệt Mới Nhất The Defender Jet Li

Phương pháp 2: tải xuống gói SP1 từ Trung tâm tải xuống của duongmonkyhiep.vn

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ duongmonkyhiep.vn Download Center:chú ý nếu bạn có một phiên bản 32-bit của Office 2013 gói ngôn ngữ được cài đặt trên phiên bản 64-bit của Windows, bạn phải cài đặt Office 2013 gói ngôn ngữ SP1 32-bit Gói.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ duongmonkyhiep.vn, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức duongmonkyhiep.vn:

Cách lấy tệp hỗ trợ của duongmonkyhiep.vn từ dịch vụ trực tuyến duongmonkyhiep.vn đã quét vi rút tệp này. duongmonkyhiep.vn sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép tệp. Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ của tất cả các gói được phát hành SP1 trên màn hình, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức duongmonkyhiep.vn:

danh sách tất cả gói dịch vụ gói 1 (SP1) cho duongmonkyhiep.vn Office 2013 và các sản phẩm máy tính để bàn

Tải xuống danh sách các vấn đề về gói dịch vụ khắc phục

Sổ làm việc sau có sẵn để tải xuống. Sổ làm việc này liệt kê các sự cố được khắc phục bằng gói dịch vụ này.


*

Lưu ý Bảng tính này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này bao gồm một danh sách các tệp bị ảnh hưởng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức duongmonkyhiep.vn:

chi tiết kỹ thuật về gói dịch vụ 1 (SP1) cho duongmonkyhiep.vn Office 2013 và các sản phẩm máy tính để bàn