Phân biệt văn hóa và văn minh

Hai thuật ngữ văn hóa và văn minh thường được ử dụng thay thế cho nhau trong ử dụng chung. Tuy nhiên, nền văn minh đề cập đến một lối ống phức tạp xuất hiện khi mọi người bắt đầu ph

*

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Văn hóa vs Văn minh

Hai thuật ngữ văn hóa và văn minh thường được sử dụng thay thế cho nhau trong sử dụng chung. Tuy nhiên, nền văn minh đề cập đến một lối sống phức tạp xuất hiện khi mọi người bắt đầu phát triển các khu định cư đô thị. Văn hóa là tổng thể phức tạp bao gồm kiến ​​thức, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, luật pháp, truyền thống, nghệ thuật và âm nhạc, v.v. Một nền văn minh được tạo thành từ nhiều yếu tố phức tạp và văn hóa là một trong những yếu tố này.

Bạn đang xem: Phân biệt văn hóa và văn minh

Đây là sự khác biệt chính giữa văn hóa và văn minh.


Bài duongmonkyhiep.vnết này nhìn vào,

1. Văn hóa là gì? - Định nghĩa, ý nghĩa và đặc điểm

2. Văn minh là gì? - Định nghĩa, ý nghĩa và đặc điểm

3. Sự khác biệt giữa Văn hóa và Văn minh là gì?

Văn hóa là gì

Văn hóa có thể được định nghĩa đơn giản là tổng số cách sống được xây dựng bởi một nhóm người được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhà nhân chủng học văn hóa E.B. Taylor định nghĩa văn hóa là một tổng thể phức tạp, bao gồm kiến ​​thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và bất kỳ khả năng và thói quen nào khác mà con người có được như một thành duongmonkyhiep.vnên của xã hội. tôn giáo, thói quen xã hội, tín ngưỡng, ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật, v.v ... được đưa vào khái niệm văn hóa. Hầu như tất cả các thành duongmonkyhiep.vnên của một nền văn hóa cụ thể đều có chung những đặc điểm văn hóa này. Điều cũng quan trọng cần lưu ý là văn hóa có được, không được kế thừa. Do đó, hành duongmonkyhiep.vn của một cá nhân được định hình bởi văn hóa.


Văn hóa thay đổi theo thời gian; nó không tĩnh Các đặc điểm và tập quán khác nhau của một nền văn hóa có thể khác nhau tùy theo quốc tịch, dân tộc và thậm chí các nhóm tuổi khác nhau. Mặc dù văn hóa là một khái niệm trừu tượng, thực phẩm, quần áo, nghi lễ, nghệ thuật, vv có thể được coi là đại diện vật chất của một nền văn hóa.

Vũ công Martinique trong trang phục truyền thống.

Văn minh là gì

Thuật ngữ văn minh có định nghĩa và giải thích khác nhau. Nó có thể được mô tả chung như là một nhà nước tiên tiến của xã hội loài người, trong đó đã đạt đến trình độ cao về văn hóa, khoa học, công nghiệp và chính phủ. Nói cách khác, đó là một lối sống phức tạp xuất hiện khi mọi người bắt đầu phát triển các khu định cư đô thị. Một nền văn minh thường gắn liền với một số đặc điểm kinh tế chính trị - xã hội như phát triển đô thị, phân tầng xã hội, nghệ thuật và kiến ​​trúc độc đáo, một hình thức duongmonkyhiep.vnết chi tiết, phân công lao động phức tạp, luật pháp và quản trị, v.v.


Các nền văn minh sớm nhất phát triển sau 3000 BCE, với sự phát triển của nông nghiệp. Các nền văn minh mở rộng thông qua thương mại, chiến tranh và thăm dò. Tất cả ba yếu tố này phải có mặt để một nền văn minh tồn tại trong một thời gian dài. Nền văn minh La Mã, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh thung lũng Indu, nền văn minh Trung Quốc cổ đại là một số ví dụ về nền văn minh sơ khai của chúng ta.

Xem thêm: Phần Mềm Viết Nhật Ký Trên Máy Tính, Advanced Diary 5

Trong một ý nghĩa lịch sử, thuật ngữ văn minh cũng được sử dụng để chỉ một nền văn hóa tiên tiến so với nguyên thủy hoặc man rợ. Theo nghĩa này, văn minh và văn minh là một từ trái nghĩa với những kẻ man rợ hoặc những nhóm người thiếu văn minh. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu nhân học đã chỉ ra rằng cái gọi là nguyên thủy có văn hóa và lối sống riêng. Vì vậy, cách sử dụng từ này là rất chủ quan.

*

Nền văn minh Harappan cổ đại

Sự khác biệt giữa văn hóa và văn minh

Định nghĩa

Văn hóa là tổng số cách sống được xây dựng bởi một nhóm người được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nền văn minh là một nhà nước tiên tiến của xã hội loài người, trong đó đã đạt đến trình độ cao về văn hóa, khoa học, công nghiệp và chính phủ.

Mức độ rộng

Văn hóa là một phần của nền văn minh.

Nền văn minh là một thực thể phức tạp được tạo thành từ các yếu tố khác nhau.

Đặc điểm

Văn hóa được tạo thành từ phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật, thực phẩm, luật pháp, v.v.

Nền văn minh được đặc trưng bởi sự phân tầng xã hội, luật pháp và quản trị, phát triển đô thị, v.v.