Phần mềm chuyển đổi giữa các hệ cơ số đếm coder cần biết, chuyển đổi cơ số

Excel đến duongmonkyhiep.vn 365 Excel đến duongmonkyhiep.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel for máy tính bảng iPad Excel for iPhone Excel cho máy tính bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel đến điện thoại Android Xem thêm...Ít hơn

Hệ thống số là một trong những giải pháp tất cả khối hệ thống nhằm đại diện cho những số có ký tự biểu tượng và sử dụng quý hiếm cửa hàng để dễ dàng team những số trong biểu chủng loại thu gọn. Hệ thống số thịnh hành độc nhất vô nhị là thập phân, có giá trị các đại lý là 10 và cỗ cam kết từ hình tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9. Tuy nhiên, có những hệ thống số không giống cùng chúng hoàn toàn có thể tác dụng hơn nhằm sử dụng cho một mục đích rõ ràng. lấy ví dụ, vì máy vi tính thực hiện lô-gic Boolean để tiến hành tính tân oán cùng làm việc phải chúng sử dụng khối hệ thống số nhị phân, hệ thống này còn có quý hiếm cơ bạn dạng là 2.

You watching: Phần mềm chuyển đổi giữa các hệ cơ số đếm coder cần biết, chuyển đổi cơ số

duongmonkyhiep.vn Office Excel một trong những hàm mà lại chúng ta cũng có thể sử dụng để chuyển đổi số sang trọng cùng biến hóa từ những hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Bộ ký kết từ ký kết hiệu

Nhị phân

2

0,1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Để triển khai tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập phân (-1)


Chuyển đổi số nhị phân quý phái thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển đổi số nhị phân 11111011 thành số thập lục phân gồm 4 cam kết từ bỏ (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1110 thành số thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập lục phân (FFFFFFFFFF)


Chuyển thay đổi số nhị phân thanh lịch bát phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1001 thành số chén bát phân có 3 cam kết từ (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành số chén phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số bát phân (77777777777)


Chuyển đổi một vài thập tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi số 9 nghỉ ngơi dạng thập phân thành số nhị phân bao gồm 4 ký kết từ bỏ (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển đổi số thập phân -100 thành số nhị phân (1110011100)


Chuyển đổi một vài thập chia thành thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển thay đổi số thập phân 100 thành số thập lục phân bao gồm 4 cam kết từ bỏ (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển thay đổi số thập phân -54 thành số thập lục phân (FFFFFFFFCA)


Chuyển đổi một vài thập chia thành chén phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2OCT.

See more: Xử Lý Một Số Lỗi Error 1 Photoshop Cs6 (Configuration Error)

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển thay đổi số thập phân 58 thành số bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển đổi số thập chia thành số chén phân (7777777634)


Chuyển thay đổi một số trong những thập lục tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển thay đổi F sinh hoạt dạng thập lục chia thành nhị phân, cùng với 8 ký trường đoản cú (000001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển thay đổi B7 sinh hoạt dạng thập lục chia thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển thay đổi FFFFFFFFFF ở dạng thập lục tạo thành nhị phân (1111111111)


Chuyển đổi một số trong những thập lục tạo thành thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển thay đổi A5 ở dạng thập lục tạo thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi FFFFFFFF5B nghỉ ngơi dạng thập lục chia thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển đổi 3DA408B9 nghỉ ngơi dạng thập lục chia thành thập phân (1034160313)


Chuyển thay đổi một trong những thập lục chia thành chén phân

Để triển khai tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển thay đổi F làm việc dạng thập lục chia thành chén bát phân với 3 cam kết từ bỏ (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển đổi 3B4E làm việc dạng thập lục chia thành chén phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển thay đổi FFFFFFFF00 sinh sống dạng thập lục tạo thành chén phân (7777777400)


Chuyển thay đổi một số trong những bát tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 3 thành số nhị phân gồm 3 cam kết từ (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số chén bát phân 7777777000 thành số nhị phân (100000000)


Chuyển thay đổi một trong những chén bát tạo thành thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm OCT2DEC.

See more: Diễn Viên Trịnh Kim Chi - Chi Tiết Về Tiểu Sự Và Sự Nghiệp Của Á Hậu

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển đổi số bát phân 54 thành số thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển thay đổi số bát phân 7777777533 thành số thập phân (-165)


Chuyển thay đổi một trong những chén tạo thành thập lục phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển thay đổi số chén phân 100 thành số thập lục phân tất cả 4 ký từ bỏ (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển thay đổi số chén phân 7777777533 thành số thập lục phân (FFFFFFFF5B)


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển những kỹ năng của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Ssinh hoạt hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tham mê gia duongmonkyhiep.vn sử dụng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
duongmonkyhiep.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © duongmonkyhiep.vn 2021