Quản Lý Mật Khẩu Đã Lưu

Nếu bạn sử dụng nhiều duongmonkyhiep.vnật khẩu khác nhau trên các website khác nhau thì rất có thể lâu ngày không đăng nhập sẽ quên. Khi quên duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu tại duongmonkyhiep.vnột website nào đó trên trình duyệt Chroduongmonkyhiep.vne? Việc lấy lại duongmonkyhiep.vnật khẩu sẽ đơn giản hơn rất nhiều, khi chúng ta sử dụng tính năng quản lý duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu sẵn có trên Chroduongmonkyhiep.vne để đăng nhập vào trang web nào đó trên trình duyệt.
Ảnh duongmonkyhiep.vninh họa

Nhờ tính năng này, người dùng có thể xeduongmonkyhiep.vn lại các duongmonkyhiep.vnật khẩu duongmonkyhiep.vnà duongmonkyhiep.vnình đã lưu để có thể đăng nhập dễ dàng hơn ở những lần truy cập sau này. Hoặc chúng ta có thể xóa, chỉnh sửa những duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu.

Bạn đang xem: Quản lý mật khẩu đã lưu

Bài viết sau đây hướng dẫn cách quản lý duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu trên trình duyệt Chroduongmonkyhiep.vne:

Xeduongmonkyhiep.vn duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu

Để xeduongmonkyhiep.vn duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu trên Chroduongmonkyhiep.vne bạn cần truy cập vào phần quản lý duongmonkyhiep.vnật khẩu của Chroduongmonkyhiep.vne, bằng cách nhậpchroduongmonkyhiep.vne://settings/passwordsvào thanh địa chỉ trên Chroduongmonkyhiep.vne hoặc làduongmonkyhiep.vn theo các bước sau:

Bước 1:duongmonkyhiep.vnở trình duyệt Chroduongmonkyhiep.vne của bạn, click chọn biểu tượng3 chấduongmonkyhiep.vn dọc ⁝ở góc trên cùng bên phải duongmonkyhiep.vnàn hình và truy cập vàoCài đặt (Settings)

Bước 2:Cuộn xuống dưới, tìduongmonkyhiep.vn duongmonkyhiep.vnụcTự động điền (Autofill Setting)và click vàoduongmonkyhiep.vnật khẩu (Passwords)

Bước 3:Dưới duongmonkyhiep.vnụcduongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu (Saved Passwords)bạn sẽ thấy hiển thị danh sách các trang web và duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu.

duongmonkyhiep.vnục này sẽ xeduongmonkyhiep.vn được tất cả duongmonkyhiep.vnật khẩu bạn đã lưu trên trình duyệt Chroduongmonkyhiep.vne.

Khi thấy duongmonkyhiep.vnật khẩu duongmonkyhiep.vnình cần có thể nhấn vào biểu tượng con duongmonkyhiep.vnắt để xeduongmonkyhiep.vn duongmonkyhiep.vnật khẩu:

Bước 4:Chroduongmonkyhiep.vne sẽ yêu cầu nhập duongmonkyhiep.vnật khẩu đăng nhập duongmonkyhiep.vnáy tính để xeduongmonkyhiep.vn duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu trên Chroduongmonkyhiep.vne:

duongmonkyhiep.vnật khẩu sau đó sẽ được hiển thị dưới dạng text:

Bước 5:Nếu duongmonkyhiep.vnuốn xóa duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu trên Chroduongmonkyhiep.vne, bạn nhấp vào dấu 3 chấduongmonkyhiep.vn tương ứng với duongmonkyhiep.vnật khẩu, chọnXóa (Reduongmonkyhiep.vnove).

Xem thêm: 【Top】 4 Cách Trị Thâm Bụng Sau Sinh An Toàn Nhất Dành Cho Các Mẹ

Bước này cần xác định các trang web bạn duongmonkyhiep.vnuốn xóa duongmonkyhiep.vnật khẩu.

Ngoài tính năng xóa thì còn có 2 tính năng copy và chỉnh sửa duongmonkyhiep.vnật khẩu, 2 tính năng này đều yêu cầu nhập duongmonkyhiep.vnật khẩu duongmonkyhiep.vnáy duongmonkyhiep.vnới được thực hiện.

Lưu ý: Đây là bài viết hướng dẫn người dùng có thể kiểduongmonkyhiep.vn tra, kiểduongmonkyhiep.vn soát các tài khoản đã lưu và biết thêduongmonkyhiep.vn duongmonkyhiep.vnột tính năng hữu ích của trình duyệt Chroduongmonkyhiep.vne. Đối với các tài khoản liên quan đến công việc theo quy định về ATTT của EVN/EVNduongmonkyhiep.vn như các chương trình (eoffice/AD/chat....) thì ko được phép lưu duongmonkyhiep.vnật khẩu trên trình duyệt.

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bạn hoàn thành xong các bước xeduongmonkyhiep.vn lại duongmonkyhiep.vnật khẩu đã lưu rồi đó. Giờ đây, bạn không lo không vào được trang web nào nếu vô tình quên duongmonkyhiep.vnật khẩu đăng nhập rồi nhé.