Sau enjoy dùng to v hay ving

Chắc hẳn các bạn đều nghe biết câu chúc rất gần gũi “Enjoy your meal!”, tức là “Chúc ngon miệng!”. ENJOY là động từ thể hiện việc thưởng thức, ham mê thú, trải nghiệm mà chúng ta hay sử dụng trong tiếp xúc tiếng Anh. Để dùng động từ bỏ ENJOY một cách đúng chuẩn và…”sang” hơn, chúng ta hãy thuộc Language link Academic khám phá về kết cấu ENJOY và biện pháp dùng ENJOY sau đây nhé.

Bạn đang xem: Sau enjoy dùng to v hay ving

ENJOY /ɪnˈdʒɔɪ/ (Verb.) vừa là cồn từ hành vi vừa là cồn từ tri giác. Động tự ENJOY bộc lộ sự say đắm thú, hưởng thụ, được sử dụng tiếp tục trong giao tiếp hàng ngày.


Tóm tắt nội dung bài xích viết hide
1. Nội rượu cồn từ ENJOY
2. Ngoại động từ ENJOY
3. Chú ý khi dùng cấu trúc ENJOY
4. Mẹo sử dụng cấu tạo ENJOY YOURSELF
5. Tổng hợp những cách dùng kết cấu ENJOY
bài xích tập với cấu trúc ENJOY

1. Nội cồn từ ENJOY

Trong các tình huống không trang trọng, ENJOY được sử dụng như một nội động từ. Kết cấu ENJOY vào trường vừa lòng này không cần phải có túc tự đi sau.

Eg: We’re now going out for dinner. (Chúng tôi đang ra ngoài ăn tối.) / Enjoy! (Vui nhé!)

2. Ngoại cồn từ ENJOY

Cấu trúc ENJOY DOING SOMETHING (thích làm cái gi đó): ENJOY đi với danh hễ từ.

Eg: I enjoy playing tennis & squash. (Tôi thích chơi tennis và squash.)

Cấu trúc ENJOY SOMETHING (thưởng thức/hưởng thụ thứ có ích nào đó)

Eg: People in this country enjoy a high standard of living. (Người dân đất nước này trải nghiệm mức sống cao.)

*
*
*

5. Tổng hợp các cách dùng cấu trúc ENJOY

Dùng với trạng từ

“The children really enjoy this game.” (really, greatly, truly, always)

“My cát especially enjoys sleeping in the sun.” (especially, particularly)

“I rather enjoyed the movie.” (rather, quite)

“She simply enjoys being alone.” (simply, clearly, obviously)

Dùng với động từ

“He was able to enjoy some alone time.” (be + able)

“The students seem khổng lồ enjoy this activity.” (seem, appear)

“I began to enjoy rainy days.” (began, started)

Dùng với danh từ

“I really enjoyed the concert.” (concert, film, movie, vacation, trip, experience, music)

“He enjoys the freedom of living alone.” (freedom, independence)

“I am really enjoying this sunshine.” (sunshine, weather)

“We really enjoyed your company tonight.” (company, visit, hospitality)

“She enjoys the beauty in this park.” (beauty, view, scenery)

“They are enjoying their retirement.” (retirement, success, work, wealth)

“The tourists enjoy the local food.” (food, cuisine, drinks, fruit, flavors)

“He enjoys his status in the community.” (status, reputation, popularity)

Bài tập với cấu tạo ENJOY

1. It was touching and beautiful to see Helen _________ her first Christmas.

Xem thêm: Mật Khẩu Facebook Tiếng Anh Là Gì, Cách Hack Facebook Chi Tiết Và Mới Nhất

A. Enjoy B. Enjoying C. Khổng lồ enjoy D. Enjoyed

2. _________ your breakfast, the woman said.

A. Enjoying B. Enjoyed C. To enjoy D. Enjoy

3. Have I ever told you how much I _________ being married to lớn you?

A. Enjoy B. Enjoying C. To enjoy D. Enjoyed

4. As I said, I enjoy _________ a female around.

A. Have B. Had C. Lớn have D. Having

5. Not only vị we enjoy _________ together; but we also find our little trang chủ most delightful.

A. To lớn be B. Been C. Was D. Being

(Đáp án: 1-A; 2-D; 3-A; 4-D; 5-D)

Hy vọng với bài viết về kết cấu ENJOY và phương pháp dùng ENJOY của Language liên kết Academic trên đây, bạn cũng có thể tự tin dùng kết cấu ENJOY trong tiếp xúc tiếng Anh một phương pháp thuận lợi. Tiếng Anh là một trong những kỹ năng đòi hỏi sự luyện tập chịu khó mỗi ngày và cách thức phù hợp.

Đó là nguyên nhân Language link Academic cung ứng các khóa đào tạo Tiếng Anh chuyên trung học cơ sở và tiếng Anh Dự bị Đại học nước ngoài với mục tiêu cung cấp nền tảng giờ đồng hồ Anh bền vững và kiên cố cho học viên trong tương lai.

Hiểu thêm về kết cấu ENJOY qua đoạn clip rất hay sau đây cùng Language link Academic chúng ta nhé: