Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau: A, Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa B" /> Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau: A, Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa B" />

THIẾT BỊ RA BAO GỒM

" class="title-header">Chọn câu tuyên bố đúng nhất trong các câu sau: A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa B. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, thiết bị in C.

Bạn đang xem: Thiết bị ra bao gồm

*

45 điểm

Trần Tiến


Chọn câu. Tuyên bố đúng nhất trong các câu. Sau:A. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loaB. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, vật dụng inC. Những thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, trang bị quét (máy Scan)D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Xem thêm: Cài Tiếng Việt Cho Macbook Air Và Pro, Thay Đổi Ngôn Ngữ Máy Mac Sử Dụng

*

*

Đáp án : CGiải say đắm :Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu ra từ máy vi tính như màn hình, loa, đồ vật in, sản phẩm chiếu…Thiết bị vào dùng để báo tin vào máy vi tính như bàn phím, chuột, máy quét…