TRANG TÍNH CÓ THỂ CHỨA DỮ LIỆU THUỘC KIỂU NÀO

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào

*

*

Xem thêm: Review Kem Dưỡng Trắng Da Hada Labo Được Yêu Thích Nhất, Review Kem Dưỡng Trắng Da Hada Labo Có Tốt Không

*

11.Trang tính rất có thể chứa dữ liệu thuộc mẫu mã nào sau đây?

*

(1 Điểm)

A.Kí tự;

B. Số;

 C.Cả số cùng kí tự;

D.Tất cả điều không chủ yếu xác.


Câu 11 : trong ô B3 đựng công thức: =Min(12,14,34,12,56) mang đến ta kết quả là:

A. 34 B. 56 C. 27 D. 12

Câu 12 : mỗi ô của trang tính hoàn toàn có thể chứa:

A. Tài liệu số

B. Dữ liệu kí tự

C. Tài liệu số, dữ liệu kí tự, tài liệu ngày giờ

D. Dữ liệu ngày giờ

Câu 13 : giả sử trong những ô A1, A2 thứu tự chứa các số -7 cùng 8. Em hãy cho thấy thêm kết quả của phương pháp sau:

=AVERAGE(A1,A2,8) là:

A. -7 B. 8 C. -3 D. 3

Câu 14 : Một trang tính trong chương trình bảng tính:

A. Là một trong những phần mềm B. Là những khối với nhiều ô

C. Cũng là bảng tính D. Gồm các cột và các hàng

Câu 15 : những cách nhập hàm nào tiếp sau đây đúng?

A. =Average(A1,A1,A2,A1) B. =Average(A1,A2,-5))

C. Average(5,A4,A2) D. =(Average(A1,A2,A2)

Câu 16 : trả sử ô A1 có dữ liệu 169, ô A6 có tài liệu -194. Trung bình cùng của 2 ô kia có công dụng là:

A. -12.5 B. 12.5 C. 15 D. -12.6

Câu 17 : chọn câu trả lời đúng:

A. Bảng tính ít được sử dụng trong cuộc sống

B. Rất có thể thực hiện tính toán tự động trên các bảng tính thực hiện bằng tay

C. Lúc dữ liệu ban sơ thay đổi thì công dụng tính toán vào bảng tính năng lượng điện tử được đổi khác một cách

tự động mà lại không cần phải thống kê giám sát lại

D. Lịch trình bảng tính năng lượng điện tử chỉ có thể xử lý tài liệu dạng số

Câu 18 : lúc một ô tính được kích hoạt, bên trên thanh cách làm sẽ hiển thị:

A. Công thức chứa trong ô B. Ngôn từ của ô

C. Văn bản hoặc phương pháp của ô D. Địa chỉ của ô

3

Câu 19 : tên của mỗi trang tính (Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3):

A. Gồm thể biến hóa được nhiều lần B. Tất cả thể chuyển đổi được 3 lần

C. Bao gồm thể thay đổi được 2 lần D. Có thể đổi khác được 1 lần

Câu 20 : trong các công thức sau, bí quyết nào triển khai được lúc nhập vào bảng tính?