Trọng Âm Từ Có 3 Âm Tiết

Việc phát âm đúng trọng âm trong tiếng Anh không chỉ có hỗ trợ chúng ta giao tiếp một cách tự nhiên và thoải mái Ngoài ra ảnh hưởng mang lại công dụng truyền đạt công bố, ví dụ: ‘record(n) là danh tự mang tức là bạn dạng ghi âm, còn từ bỏ re’cord (v) là hễ từ bỏ với tức là hành vi ghi âm.

Bạn đang xem: Trọng âm từ có 3 âm tiết


*

Trọng âm là gì cùng các luật lệ đánh trọng âm

Trong giờ đồng hồ Anh, phần lớn từ có nhì âm máu trở lên luôn luôn tất cả một âm tiết phạt âm khác biệt hẳn đối với đông đảo âm máu còn sót lại về độ dài, độ mập với chiều cao. Âm máu được thừa nhận trọng âm là âm tiết được phát âm to ra thêm, giọng cao hơn với kéo dài hơn nữa các âm khác trong và một từ.

Việc biết cách tiến công trọng âm đúng không nào chỉ giúp chúng ta tiếp xúc một phương pháp tự nhiên mà hơn nữa ảnh hưởng cho hiệu quả truyền đạt đọc tin, ví dụ: ‘record(n) là danh tự sở hữu nghĩa là bạn dạng ghi âm, còn từ re’cord (v) là đụng từ bỏ sở hữu nghĩa là hành vi thu thanh.

Âm tiết

Âm huyết là một trong những đơn vị chức năng của tiếng nói.

Âm huyết chứa một âm thanh khô của nguyên lòng solo.

Một từ bỏ có thể gồm một hoặc nhiều hơn nữa một âm ngày tiết.

Ví dụ:

Các từ bỏ tất cả một âm tiết: pen, live sầu, nice

Các từ bỏ bao gồm nhị âm tiết: nation,

Các trường đoản cú bao gồm bố âm tiết: beautiful, apartment…

Các tự bao gồm tư âm tiết: apologize, entertainment…

Cách đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

Quy tắc tấn công trọng âm 1

Đa số danh từ và tính từ bỏ bao gồm nhì âm ngày tiết, trọng âm lâm vào âm tiết đầu tiên.

Xem thêm: The Amazing Spider

Ví dụ

Danh từ

Tính từ

‘Garden

‘Healthy

‘Worker

‘Helpful

‘singer

‘lively

*Một số nước ngoài lệ

Danh từ

Tính từ

Ad’vice

A’lone

Ma’chine

ex’treme

po’lice

Quy tắc đánh trọng âm 2

Đa số đụng từ gồm nhì âm huyết, trọng âm nhấp vào âm ngày tiết trang bị hai

Ví dụ:

ex’pand

Re’peat

Re’mind

Su’pport

* Một số ngoại lệ

‘follow

‘govern

‘marry

Quy tắc tiến công trọng âm 3

Trọng âm rơi vào tình thế âm ngày tiết đồ vật hai trường đoản cú bên dưới lên của các từ tất cả hậu tố: -ic, -ics, -ion, -ian, -ual, -o/-ow, -ient, -ience, -eous, -ious, -ish

*

Ví dụ:

Hậu tố

Từ

-ic

a’quatic

-ics

Mathe’matics, eco’nomics

-ion

con’version

-ian

mu’sician

-ial

fi’nancial

-ual

indi’vidual

-o/-ow

to’morrow

-ient

con’venient

-ience

ex’perience

-eous

advan’tageous

-ious

con’tagious

-ish

‘greenish

* Một số nước ngoài lệ:

‘Lunatic

‘Television

He’llo

Quy tắc tiến công trọng âm 4

Trọng âm rơi vào âm tiết lắp thêm cha từ dưới lên của những từ có hậu tố: -itive sầu, -ate, -gy, -phy, -try, -fy, -ical,-inal, -ity, -ety, -ible, -ise/-ize

*

-itive

i’nitiative

-ate

‘candidate

-gy

a’pology

-phy

ge’ography

-try

‘chemistry

-fy

i’dentify

-ical

‘technical

-inal

‘criminal

-ity

‘charity

-ety

so‘ciety

-ible

‘possible

-ize/-ise

‘minimise

* Một số nước ngoài lệ

‘Characterize

‘capitalize

Quy tắc tiến công trọng âm 5

Trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết thứ tư từ bên dưới lên của các từ tất cả hậu tố: -ary, -ative

*

-ary

i’maginary

-ative

con‘servative

Quy tắc đánh trọng âm 6

Trọng âm rơi vào âm huyết cuối của các trường đoản cú bao gồm hậu tố: ee, eer, oo, oon, aire, ain, ade, ique, esque, ese, ette

Ví dụ:

Hậu tố

Ví dụ

-ee

nomi’nee

-eer

engi’neer

-oo

sham’poo

-oon

ba’lloon

-aire

question’naire

-ain

enter’tain

-ade

ar’cade

-ique

u’nique

-esque

pictu’resque

-ese

Vietna’mese

-ette

ca’ssette

* Một số ngoại lệ:

‘Coffee

co’mmittee

Quy tắc đánh trọng âm 7

Đối cùng với trường đoản cú ghnghiền (trường đoản cú ghép bao gồm nhị phần)

Danh từ ghép: Trọng âm thường xuyên lâm vào tình thế từ trên đầu tiên

Ví dụ: ‘greenhouse, ‘blackboard

Tính từ bỏ ghép:

Danh từ bỏ đứng trước: trọng âm lâm vào cảnh phần thứ nhất.

Ví dụ: ‘homesichồng, ‘heart-broken

Tính từ/ trạng trường đoản cú đứng trước: trọng âm rơi vào cảnh phần đồ vật nhì.

Ví dụ: good-‘looking, self-‘confident, well-‘dressed

Động trường đoản cú ghép: Trọng âm thường rơi vào hoàn cảnh trường đoản cú thứ nhị.

Ví dụ: under’st&, over’see

Một số chú ý

Một số chi phí tố với hậu tố lúc cấp dưỡng trường đoản cú ko có tác dụng biến đổi trọng âm của từ bỏ kia. lúc gặp gỡ những từ đựng chi phí tố với hậu tố, Việc tách bóc các tiền tố với hậu tố này nhằm xác định từ bỏ gốc tự kia xác minh trọng âm trong giờ Anh theo những phép tắc trên.

Các ví dụ về tiền tố

Tiền tố

Từ gốc

un-

‘Pleasant

un’pleasant

im-

‘possible

im’possible

in-

‘difference

in‘difference

ir-

‘regular

ir‘regular

dis-

a’gree

disa’gree

non-

acol’holic

non-acol’holic

en-

‘able

en’able

re-

A’rrange

rea’rrange

over-

‘think

over’think

* Một số ngoại lệ:

Đối với chi phí tố “under”, trọng âm hay bị nắm đổi

Ví dụ: ‘statement → ‘understatement

Các ví dụ về hậu tố

Hậu tố

Từ gốc

-ly

con’venient

con’veniently

-ing

‘interest

‘interesting

-al

‘commune

‘communal

-able

‘comfort

‘comfortable

-less

‘care

‘careless

-ful

‘beauty

‘beautiful

-er/or

‘work

‘worker

-en

‘broad

‘broaden

-ment

enter’tain

enter’tainment

-ness

‘happy

‘happiness

-ship

re’lation

re’lationship

-hood

‘child

‘childhood

Bài tập

Trong kỳ thi trung học phổ thông đất nước môn Tiếng Anh, dạng bài xích liên quan đến trọng âm vẫn thử khám phá thí sinch tìm kiếm từ bỏ bao gồm giải pháp tiến công trọng âm không giống cùng với hầu hết từ bỏ sót lại.

Mã đề 401

Question 1

A. consist

B. carry

C. remove

D. protect

Hướng dẫn: Các giải đáp A, C, D đúng quy tắc 2; giải đáp B là ngoại lệ

Question 2:

A. solution

B. principal

C. passenger

D. continent

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 3: ‘continent , so’lution,

Áp dụng phần để ý đối với hậu tố:‘passenger, ‘principal

→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23

A. terrific

B. Beautiful

C. general

D. chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 3: te’rrific

Áp dụng phần để ý đối với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical

Question 24

A. provide

B. listen

C. repeat

D. collect

Hướng dẫn: Các lời giải A, C, D đúng nguyên tắc 2; giải đáp B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23

A. study

B. delete

C. reward

D. survive

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive

‘study ngoại lệ

→ Chọn lời giải A

Question 24

A. summary

B. holiday

C. selection

D. festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summary

Áp dụng nguyên tắc 3: se’lection

Áp dụng phần để ý đối với hậu tố: ‘festival

‘Holiday

→ Chọn lời giải C

Mã đề 404

Question 23

A. energy

B. exercise

C. addition

D. article

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 4: ‘energy, ‘exercise

Áp dụng quy tắc 3: a’ddition

→ C là câu trả lời đúng

Question 24

A. connect

B. travel

C. deny

D. return

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny

‘Travel

→ B là câu trả lời đúng

Hy vọng bài viết bên trên đã giúp được tín đồ phát âm đọc được trọng âm là gì và cách đánh trọng âm trong giờ Anh ra sao nhằm rất có thể giao tiếp tự nhiên hơn.